BELGISCH WAGYU – JAPANSE TOPKWALITEIT NAAR WENS VAN DE EUROPESE CONSUMENT

DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT

 

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van LV ’t Hof van Ossel - Osselstraat 91 - 1875 Merchtem -België

Tel: +32 474 51 61 35 E-mail: filip@hofvanossel.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0886 159 732

 

Door de toegang tot en gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

 

PRIVACY STATEMENT gepubliceerd door LV ’t Hof van Ossel

 

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

 

Gegevens die worden verzameld

 

Wij verzamelen anonieme gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Middels het contactformulier en het nieuwsbriefformulier verzamelen wij persoonlijke gegevens.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Neem om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen contact met ons op via filip@hofvanossel.be

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

 

De persoonlijke gegevens die u achterlaat via ons contactformulier worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u, indien u daarvoor kiest, in te schrijven voor onze nieuwsbrief. De persoonlijke gegevens die u achterlaat via ons nieuwsbriefformulier worden gebruikt om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief

.

Delen van gegevens

 

Wij delen uw (al dan niet geanonimiseerde) gegevens met:

 

• Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken omtrent het gebruik van onze website.

 

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

 

Uw gegevens zijn opgeslagen op de servers van Hof van Ossel bvba.

 

Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 

• Diverse cookies van externe leverancier(s): Google Analytics. Informatie die middels deze cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens.

 

Consequentie niet verstrekken gegevens

 

Wij vragen uitsluitend om uw persoonlijke gegevens via ons contactformulier zodat wij contact met u op kunnen nemen en via ons nieuwsbriefformulier om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen. Wanneer u daarvoor uw persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken zijn wij niet in staat contact met u op te nemen en/of onze nieuwsbrief te versturen. In dat geval kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming toegepast op basis van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens.

 

Intrekken van toestemming

 

U heeft altijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van persoonlijke gegevens in te trekken. U kunt ons daarvoor per e-mail een verzoek sturen via filip@hofvanossel.be

 

Recht op bezwaar

 

U kunt bezwaar maken op het door ons verwerken van uw persoonlijke gegevens door middel van een e-mail bericht naar filip@hofvanossel.be

 

Autoriteit persoonsgegevens

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, natuurlijk waarderen wij het wanneer u eerst contact met ons opneemt zodat wij het probleem voor u op kunnen lossen.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LV ’t Hof van Ossel of rechthoudende derden.

 

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

LV ’t Hof van Ossel levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal LV ’t Hof van Ossel de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. LV ’t Hof van Ossel kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LV ’t Hof van Ossel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. LV ’t Hof van Ossel kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. LV ’t Hof van Ossel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

 

 

 

HOF VAN OSSEL  •  OSSELSTRAAT 91  •  1785 Merchtem  •  Belgïe (Vlaams Brabant)   •  +32 474 51 61 35  •  Info@hofvanossel.be