BELGISCH WAGYU – JAPANSE TOPKWALITEIT NAAR WENS VAN DE EUROPESE CONSUMENT

CROWDLENDING

Investeer jij mee in onze groeiplannen?

 

Hof van Ossel heeft gedurende de laatste jaren sterk ingezet op het opbouwen van een 100% Belgische Wagyu-kudde, het op punt zetten en het bereiken van de gewenste kwaliteit en het ontwikkelen van de afzetmarkt. Nu de markt er klaar voor is, is het moment aangebroken om deze kudde uit te breiden en de markt verder te ontwikkelen. Het product is intussen beter bekend en het is dus het moment om op te schalen.

 

Daarnaast behoort ook de bouw van een mestvaalt tot ons verlanglijstje. Op deze manier kan de mest optimaal worden gestockeerd en op het ideale tijdstip aangewend worden om de landerijen te bemesten en alsdus te voorzien in een goede voederproductie voor de dieren. Zo wil Hof Van Ossel meteen ook investeren in een circulaire en milieuvriendelijke economie. Ten slotte willen we eveneens investeren in haar naamsbekendheid via marketing- en mediacampagnes.

 

Het is voor de uitbreiding van de kudde 100% Belgische Wagyu’s, voor de bouw van de mestvaalt en voor de investeringen in haar naamsbekendheid dat we op zoek zijn naar financiering. Om de kudde uit te breiden van 180 naar 210 à 240 dieren is namelijk een verhoging van de voederproductie nodig. Ook zal de onderneming gedurende de eerste 4 jaren rekening moeten houden met 210 à 240 te verzorgen dieren terwijl er maar aan 180 dieren kan verdiend worden.

 

Om dit alles te realiseren is Hof Van Ossel op zoek naar financiering. Concreet zoeken we minimaal €100.000 en maximaal €300.000 via deze WinWinner-campagne.

De aanbiedingsperiode begint op 19 augustus 2020 en eindigt op 19 oktober 2020, of op de datum dat het maximale doelbedrag opgehaald is. De startdatum van de leningen ligt vast op 30 oktober 2020.

Er kan geïnvesteerd worden via:

 

 

  • de winwinlening: 1,75% jaarlijkse brutorente, 2,5% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag. Jaarlijks constante of eenmalige aflossing
  • de (achtergestelde) crowdlening: 5% brutorente, looptijd 5 jaar, jaarlijks constante aflossing.

 

 

 

“Filip Meysmans heeft zich met Hof Van Ossel na jaren van studie, onderzoek, testwerk en zorg opgewerkt tot de Belgische specialist in het kweken van Wagyu-runderen en het op de markt brengen van hun vlees. Met zijn producten en werkwijze staat hij voor kwaliteit en het verkorten van de voedselketen en dankzij het uitbreiden van zijn verkoopnetwerk heeft hij de afgelopen jaren flinke omzetstijgingen kunnen noteren.“

 

Investeer jij mee in onze groeiplannen?

 

Ontdek onze campagne op WinWinner

https://invest.winwinner.be/nl/projects/54-hof-van-ossel

 

 

Extra informatie vind je in onderstaande PDF's:

 

INFORMATIENOTA CROWDLENING

INFORMATIENOTA WINWINDLENING

AANVULLENDE INFORMATIENOTA CROWDLENING

Heb je vragen, neem gerust contact met Filip op filip@hofvanossel.be of 0474 516135

 

 

 

HOF VAN OSSEL  •  OSSELSTRAAT 91  •  1785 Merchtem  •  Belgïe (Vlaams Brabant)   •  +32 474 51 61 35  •  Info@hofvanossel.be